Z badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie PolCard from Fiserv wynika, że zdecydowana większość Polaków (ponad 70 proc.), regularnie korzysta z płatności bezgotówkowych, gdy rozlicza się stacjonarnie. 41 proc. z nich robi to zawsze, kiedy tylko ma taką możliwość. Z kolei ponad 19 proc. rozlicza się bezgotówkowo kilka razy w tygodniu, a ponad 10 proc. raz w tygodniu.

– Badania pokazują, że Polacy chcą płacić bezgotówkowo i ten trend jest wyraźnie wzrostowy. Jest to ważna informacja dla tych przedsiębiorców, którzy nadal nie zdecydowali się na zaoferowanie swoim klientom takiej możliwości płatności za zakupywane towary lub usługi. Brak dostosowania się do oczekiwań klientów może skutkować ich stopniowym odpływem i spadkiem konkurencyjności na rynku – mówi Krzysztof Polończyk, prezes Fiserv Polska.

Młodzi są najbardziej bezgotówkowi

Okazuje się, że najczęściej bezgotówkowe płatności wybierają osoby młodsze. Ponad 80 proc. respondentów badania PolCard from Fiserv w wieku 18-39 lat regularnie wykonuje transakcje z użyciem karty, telefonu lub zegarka, a większość z nich robi to zawsze, kiedy ma taką możliwość.

Do gotówki natomiast najbardziej przyzwyczajone są osoby starsze. Prawie 40 proc. badanych powyżej 70 roku życia płaci bezgotówkowo minimum raz w tygodniu, natomiast reszta robi to bardzo rzadko.

Osoby mieszkające w średnich i dużych miastach najbardziej doceniają płatności bezgotówkowe. Wykonuje je regularnie około trzy czwarte ankietowanych z tej grupy.  Mniejszą popularność płatności bezgotówkowych można zauważyć na wsiach. Natomiast nadal jest to prawie 60 proc. badanych, którzy rozliczają się bez gotówki minimum raz w tygodniu lub więcej.

W grupach respondentów analizowanych w podziale na wysokość dochodów, z przeprowadzonego badania wynika, że osoby zarabiające w przedziale między 5 000 a 6 999 zł netto miesięcznie płacą bezgotówkowo najczęściej. Ponad dwie trzecie (66 proc.) z nich robi to zawsze, kiedy istnieje taka możliwość.

Polacy otwarci na nowoczesne narzędzia płatnicze

Na rynku pojawiają się nowe, coraz bardziej innowacyjne rozwiązania, które służą nie tylko do płacenia, lecz także do przyjmowania płatności. Jednym z takich narzędzi jest terminal w postaci aplikacji na telefon komórkowy lub tablet.

PolCard from Fiserv zapytał Polaków czy możliwość płacenia na takim urządzeniu byłaby dla nich atrakcyjna. Zdecydowana większość z nich (prawie 60 proc.) jest zainteresowana możliwością realizacji transakcji poprzez aplikację mobilną zainstalowaną na smartfonie lub tablecie.  Taka opcja jest najbardziej atrakcyjna dla osób w wieku 18-29 lat (ponad 80 proc.) i 30-39 lat (ponad 70 proc.), a także dla mieszkańców dużych miast oraz wsi.