W okresie od kwietnia do czerwca br. użytkownicy zrealizowali 426 mln transakcji, co stanowi wzrost o 46 proc. w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Wartość wszystkich transakcji wzrosła natomiast rok do roku o 49 proc. osiągając poziom 57,9 mld zł. Łącznie w pierwszym półroczu 2023 r. wykonano 800 mln operacji o wartości 108 mld.

Liczba aktywnych użytkowników BLIKA (takich, którzy każdego miesiąca realizują przynajmniej jedną transakcję) wynosiła na koniec czerwca br. 14,1 mln osób – to wzrost o 25 proc. rok do roku.

BLIK chętnie wybieraną metodą płatności w e-commerce

W analizowanym okresie najwięcej transakcji BLIKIEM realizowanych było niezmiennie w e-commerce – ich udział stanowi nieco ponad połowę wszystkich operacji. Między kwietniem a czerwcem br. użytkownicy BLIKA zapłacili w sieci aż 218,6 mln razy – to o jedną trzecią więcej niż rok wcześniej. Wartość transakcji online osiągnęła 29,7 mld zł wobec 20,9 mld rok wcześniej. Średnia wartość pojedynczego zakupu online w drugim kwartale 2023 r. wyniosła 136 zł.

W kontekście decyzji zakupowych w drugim kwartale 2023 r. przewagę utrzymały platformy typu marketplace. To właśnie tam Polacy najchętniej płacili BLIKIEM, generując w okresie od kwietnia do czerwca średnią wartość koszyka zakupowego na poziomie 121,7 zł. Wśród kategorii usług i produktów, za które Polacy chętnie płacili BLIKIEM, znalazły się zakłady bukmacherskie oraz bilety komunikacyjne. W tych segmentach odnotowano wzrost liczby transakcji odpowiednio o 40 i 36 proc. w porównaniu do ubiegłego roku.

Natychmiastowe przelewy mocno w górę

Drugi kwartał przyniósł także znaczący wzrost liczby przelewów na telefon BLIK. Od kwietnia do czerwca było ich aż 100 mln, czyli o 75 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość przekazanych w ten sposób pieniędzy wyniosła 13,3 mld zł (wzrost o 98 proc. r/r), a średnia wartość pojedynczej transakcji to 141 zł.

– Przelewy na telefon BLIK to obecnie najdynamiczniej rosnąca usługa BLIKA, która stanowi blisko jedną czwartą wszystkich transakcji. Obecnie do odbioru przelewów na telefon BLIK zarejestrowanych jest już ponad 15 mln numerów telefonów. Sądzimy, że w perspektywie kolejnych kwartałów ta forma rozliczeń będzie w dalszym ciągu zyskiwać na popularności. Istotnym czynnikiem, który może się do tego dodatkowo przyczynić, jest sukcesywnie rozwijana opcja „Prośba o przelew na telefon BLIK – mówi Monika Król, wiceprezes Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu płatności mobilnych BLIK.

Dalszy wzrost płatności w POS i ATM

Od kwietnia do czerwca br. zauważalnie rosły także płatności BLIK w tradycyjnych terminalach płatniczych. Liczba transakcji wyniosła w tym okresie 92,3 mln, czyli o 67 proc. więcej niż rok temu. Duży wpływ na ten wynik miało rosnące zainteresowanie płatnościami zbliżeniowymi BLIK.

Od początku udostępnienia tej usługi przez sześć największych polskich banków aktywowało ją już ponad 2 mln użytkowników. W drugim kwartale zrealizowali oni 32,5 mln transakcji o wartości 1,3 mld zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 111 i 124 proc. w stosunku do wyniku osiągniętego rok wcześniej. Do tej pory z usługi skorzystano w 131 krajach na całym świecie.

Trend zwyżkowy był również widoczny w kontekście transakcji bankomatowych. W drugim kwartale 2023 r. liczba operacji w ATM zwiększyła się o jedną czwartą rok do roku, osiągając poziom 15,5 mln. Średnia wartość pojedynczej wpłaty bądź wypłaty wyniosła w tym kanale 644 zł.

– Za nami bardzo dynamiczny kwartał, mamy poczucie, że dobrze wykorzystaliśmy ten czas. Udało nam się nie tylko sfinalizować proces przejęcia platformy płatniczej VIAMO, co otworzyło przed nami nowe możliwości i perspektywy ekspansji, ale także skutecznie rozwijaliśmy usługi BLIKA na polskim rynku. Kontynuowaliśmy chociażby prace nad udostępnieniem BLIKA w sektorze publicznym, czego rezultatem jest obecność naszego rozwiązania w aplikacji mObywatel – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu płatności mobilnych BLIK.