Pierwszy krok to ustalenie przedziału ryzyka i celów inwestycyjnych. Do tego służy kilka pytań w aplikacji. Na podstawie odpowiedzi klienta, robodoradca proponuje zdywersyfikowany portfel inwestycyjny. W chwili gdy klient przelewa środki do portfela, są one inwestowane na rynku a w dalszej kolejności monitorowane i zarządzane (automatyczne równoważenie portfela).

Robodoradztwo od Revoluta dostępne dla polskich klientów

Minimalna kwota inwestycji potrzebna do utworzenia portfela to 100 EUR. Robo-Advisor pobiera opłatę 0,75% w skali roku od wartości portfela (potrącana jest miesięcznie). Klienci mogą ustawić także przelew cykliczny zasilający ich portfel inwestycyjny w usłudze Robo-Advisory.

Robodoradca automatycznie monitoruje i równoważy portfel w zależności od zmian na rynku (wyników osiąganych przez aktywa wchodzące w skład portfela), a także okresowo sprawdza czy preferencje klienta odnośnie ryzyka i docelowa alokacja aktywów w portfelu nie uległy zmianie. Usługa Robo-Advisory jest dostępna dla klientów w najnowszej wersji aplikacji Revolut.

Revolut dodał niedawno do swojej oferty w krajach EOG możliwość handlu akcjami spółek europejskich, a także płatny plan Trading Pro – subskrypcję dla bardziej doświadczonych i wymagających inwestorów, która zapewnia niższe prowizje, wyższe limity transakcji, zaawansowaną analitykę oraz wersję desktopową (Terminal).

Usługi inwestycyjne w krajach regionu EOG oferowane są przez Revolut Securities Europe UAB , który jest firmą inwestycyjną regulowaną przez Bank Litwy.

Kilka tygodni temu pisaliśmy także o udostępnieniu przez Revolut usługi Mobile Wallets, która umożliwia klientom przesyłanie pieniędzy na zagraniczne portfele cyfrowe. Wystarczy wpisać imię i nazwisko oraz adres email lub telefon, by środki znalazły się u odbiorcy. Przelewy mają być realizowane niemal natychmiast.