W procesie przeprowadzenia oferty publicznej spółkę wspiera Dom Maklerski INC S.A. W najbliższych miesiącach spółka planuje złożyć Dokument Informacyjny i ubiegać się o upublicznienie akcji na rynku NewConnect – czytamy w komunikacie.

Signius rusza z emisją akcji

Przyjmowanie zapisów na akcje serii F Signius w transzy zwykłej rozpoczyna się 8 maja  i potrwa do 23 maja bieżącego roku. W planach firmy jest pozyskanie kapitału w wysokości do 2 mln zł. Cena emisyjna za każdą akcję wynosi 8,40 zł, co implikuje wycenę przed emisją na poziomie 14 mln zł. W zeszłym roku jednostkowe niezaudytowane przychody spółki wyniosły prawie 4,3 mln zł, zysk EBITDA wyniósł ponad 1,3 mln zł, natomiast zysk netto prawie 1,2 mln zł – czytamy w komunikacie.

Dzięki środkom pozyskanym od inwestorów Signius planuje zwiększyć swoją obecność na rynkach zagranicznych i rozbudować działy sprzedaży w Polsce i Niemczech. Dodatkowo środki zostaną wykorzystane na rozwój technologii Signius, między innymi o rozwiązania chmurowe.

Signius oferuje rozwiązania w zakresie podpisywania dokumentów elektronicznych, w tym podpisu kwalifikowanego zgodnego z eIDAS. Z tych rozwiązań korzystają firmy z różnych sektorów, m.in. ubezpieczeniowy, energetyczny, kancelarie prawne i branża HR. Na rynku polskim firma zawarła umowy, m.in. z Orange Polska oraz Compensa. Wdrożono także platformę Signius Professional dla SGGW w Warszawie.

Firma rozwija się również na rynkach zagranicznych, gdzie ponad 60 proc. jej przychodów pochodzi z klientów spoza Polski, głównie z Niemiec. Tam współpracuje z firmami takimi jak DoktorABC, Deutsches Institut für Bautechnik oraz ORLEN Deutschland. Signius nawiązał również współpracę z największym niemieckim podmiotem oferującym ubezpieczenia zdrowotne – AOK w zakresie dostarczania rozwiązań do elektronicznego pieczętowania dokumentów.