Dyrektor Zbigniew Jacek Wiliński oraz Jan Ziomek Kierownik z Departamentu Innowacji Finansowych omawiali tematy związane z otwartą bankowością, open data oraz przygotowanej przez Urząd Bazy Ostrzeżeń Zagranicznych Organów Nadzoru (BOZON). Poruszono kwestię przyjętej europejskiej regulacji dotyczącącej krypoaktywów MiCA.

Polish Malaysia FinTech Forum

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ambasadę RP w Kuala Lumpur przy wsparciu Asia School of Business, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu SA, Malaysia FinTech Association, Fundację FinTech Poland, Bank Negara Malaysia oraz Securities Commission Malaysia.

Przemówienie wprowadzające wygłosił Zbigniew Wiliński – Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych w Urzędzie KNF. Omówił czynności podejmowane przez Urząd w celu wspierania innowacji finansowych w Polsce, w tym Program Innovation Hub i piaskownice wirtualne. Nawiązał również do organizowanych przez UKNF hackatonów, podczas których są pozyskiwane i wdrażane nowoczesne narzędzia wspierające nadzór. Z zainteresowaniem miała spotkać się inicjatywa Urzędu związana z projektem agregowania wielu list ostrzeżeń publicznych BOZON.

Następnie Jan Ziomek – Kierownik w Departamencie Innowacji Finansowych w UKNF wziął udział w dyskusji panelowej „Current FinTech landscape and way forward”. W trakcie dyskusji szczegółowo poruszono tematykę wspierania innowacji finansowych za pośrednictwem Programu Innovation Hub, piaskownic wirtualnych oraz szans i zagrożeń jakie daje dostęp do danych bankowych i publicznych. Paneliści skupili się również na omówieniu wpływu nowoczesnych technologii (m.in. Blockchain, AI), na rynek finansowy obecnie oraz w niedalekiej przyszłości.