Usługi inwestycyjne w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) świadczy podmiot Revolut Securities Europe UAB, posiadająca europejską licencję i regulowana przez Bank Litwy.

Revolut zaoferował akcje spółek z Europy

Revolut oferuje handel akcjami ponad 70 spółek notowanych w Europie, ponad 2200 spółek notowanych w USA i ponad 150 funduszy inwestycyjnych typu ETF (fundusze indeksowe). Klienci mogą zarządzać efektywnością swojego portfela poprzez aktualizowane w czasie rzeczywistym w aplikacji Revolut wykresy, informacje rynkowe i watchlisty – czytamy w komunikacie.

Revolut dodał też do swojej platformy inwestycyjnej zlecenia stałe – nowa funkcja ma ułatwić regularne zakupy każdego typu aktywów (akcje, ETF). Pozwala na ustawienie terminu zakupu i częstotliwości – codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Zdefiniowane i regularne zakupy akcji mogą pomóc inwestorom obniżyć wpływ krótkookresowej zmienności cen i dotrzymać postanowień w zakresie regularnego inwestowania.

Zależnie od posiadanego planu, klienci Revolut mogą wykonywać 1 (plan Standard), 3 (plan Plus), 5 (plan Premium) lub 10 (plan Metal i Ultra) bezprowizyjnych transakcji w miesiącu. Po wykorzystaniu miesięcznego limitu bezprowizyjnych transakcji, za każdą kolejną transakcję pobierana jest zmienna opłata w wysokości 0,25% (lub 0,12% w planie Ultra), minimum 1 euro. Revolut pobiera także opłatę depozytową (custody fee) w wysokości 0,12% wartości aktywów rocznie (pobierana miesięcznie).