W dobie wzmożonej digitalizacji procesów oraz komunikacji zdalnej, szczególnie rośnie znaczenie bezpieczeństwa naszych danych osobowych, a co za tym idzie – dokumentów zawierających informacje wymagające ochrony. Technologia blockchain umożliwia rozwiązanie tych problemów poprzez wzmocnienie tradycyjnej formy elektronicznej archiwizacji dokumentów i dalszego ich przetwarzania w postaci bezpiecznego, trwałego nośnika informacji.

Partnerstwo ERGO Hestia, BIK i Billona

Przewagą technologii zastosowanej w Platformie Blockchain BIK ma być sposób przechowywania dokumentów w księdze rozproszonej opartej na technologii Distributed Ledger Technology (DLT). To sposób na zapobieganie nieuprawnionej ingerencji, np. jednostronnej zmianie dokumentu, a także odporność na jego utratę dzięki zastosowaniu metody rozproszenia wielu kopii danych w sieci, zamiast tradycyjnie – w oparciu o jeden scentralizowany serwer.

– Biuro Informacji Kredytowej dostrzegło potencjał technologii blockchain kilka lat temu i razem z firmą Billon stworzyło produkt dla polskiego sektora finansowego. Projekt realizowany z ERGO Hestią potwierdza przydatność tego typu rozwiązań dla sektora ubezpieczeń. W ramach Platformy Blockchain BIK możliwe jest automatyczne przekazywanie umów oraz dokumentów klientom w ramach różnych procesów obsługowych, co w efektywny sposób zastępuje tradycyjną komunikację z klientami – mówi Andrzej Zduńczyk, Dyrektor Rynku Instytucji Finansowych w BIK.

Stosowanie technologii blockchain może być również potwierdzeniem rosnącej świadomości związanej ze zrównoważonym rozwojem, ponieważ umożliwia ona eliminowanie dokumentów w formie papierowej przy jednoczesnej optymalizacji i automatyzacji procesów, poprawę poziomu obsługi i relacji z klientami.