Chodzi o takie tematy jak „RODO a technologia blockchain”, „Token jako obligacja”, „Koncepcja rozszerzenia znaczenia prawnego pieczęci elektronicznej” oraz „Weksle elektroniczne w technologii blockchain”. Grupa robocza ds. blockchain w Ministerstwie Cyfryzacji powstała pod koniec 2018 roku.

– Przedstawione dzisiaj dokumenty stanowią analizę możliwości wykorzystania blockchainu w czterech wskazanych obszarach. Projekty zawierają także konkretne propozycje zmian legislacyjnych, które należy wprowadzić, aby wykorzystanie technologii blockchain było faktycznie możliwe – mówił minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Efekty prac grupy roboczej ds. technologii blockchain

Poniżej materiały do pobrania:

Zachęcamy do zapoznania się z powyższymi materiałami. Jest to analiza potencjału technologii blockchain w tych konkretnych zakresach. W niektórych przypadkach autorzy napotkali poważne bariery. Dobrym przykładem jest zestawienie blockchainiu z RODO. Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych wprowadza prawo do bycia zapomnianym – chodzi o możliwość usunięcia i wymazania z pamięci systemu naszych danych osobowych. Z kolei blockchain zapewnia pełną transparentność i dostępność danych w dowolnym momencie. W związku z tym jednym z rozwiązań może być nie zapisywanie danych bezpośrednio na blockchainie – dzięki temu będą mogły być zapomniane.

Jeśli chodzi o weksle, to jednym z argumentów na ich digitlaizację jest unijne rozporządzenie eIDAS zrównujące kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym. W przypadku elektronicznej formy weksla technologia blockchain pozwala na symulowanie świata materialnego w taki sposób, że możemy kreować cyfrowe odpowiedniki wręczania dokumentu, robienia na nim adnotacji, przekreśleń, a nawet dokument zniszczyć. W tym przypadku grupa robocza rozmawiała nie tylko o wekslach, ale także o cyfryzacji akredytyw, listów przewozowych, czy listów zastawnych.

Jeśli interesują Was tematy związane z tokenizacją, to odsyłamy do tego tekstu – Jakie korzyści niesie tokenizacja? W materiale znajdziecie film z udziałem Janusza Łaskiego, wiodącego eksperta z departamentu sektora instytucji finansowych w ING Banku Śląskim. Janusz Łaski jest także członkiem grupy roboczej Ministerstwa Cyfryzacji i był obecny na dzisiejszym spotkaniu.

Co dalej? Minister cyfryzacji odpowiada

– Nie kończymy prac grupy. Będziemy jednak szli w nieco inne obszary – chcemy wspierać wdrożenia i skupiać się na wątkach legislacyjnych, tak aby prawo było coraz lepiej dopasowane do możliwości stosowania technologii blockchain. Charakteryzuje się ona naprawdę szerokim polem zastosowania – przemysł, ochrona zdrowia, sprawy notarialne, energetyka, czy rolnictwo. Blockchain to technologia, która może mieć i powinna mieć zastosowanie w gospodarce. Żeby osiągnąć zamierzone cele potrzeba silnej zmiany paradygmatu tworzenia prawa. Chodzi o to żeby nie tylko zmienić aktualne przepisy, ale także nie blokować stosowania nowych technologii w trakcie pisania kolejnych ustaw – dodaje Marek Zagórski.

Przy okazji szef resortu cyfryzacji zapowiedział, że już niedługo na rządowym portalu gov.pl pojawi się nowe rozwiązanie opracowywane przez Pocztę Polską – właśnie w oparciu o blockchain. Niestety na razie nie wiadomo o jaki projekt chodzi. W roku 2020 mamy się także spodziewać wielu innych komercyjnych wdrożeń blockchaina.

Ministerstwo Cyfryzacji przypomniało także o rządowych planach wspierania branży FinTech. Już niedługo zostanie wypracowany konkretny plan działania w ramach nowego projektu zainaugurowanego 6 lutego w sali notowań GPW. Jego celem jest wprowadzenie zmian regulacyjnych w zakresie #fintech #suptech #regtech oraz nowej wizji piaskownicy regulacyjnej #sandbox. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj: Nowa droga do innowacji finansowych. Rusza projekt wsparcia fintech z MF, EBOiR i UKNF.