Aktywa cyfrowe to między innymi kryptowaluty, które oparte są o system rozproszonych rejestrów, czyli przede wszystkim technologię blockchain. Wczorajszy komunikat BaFin to ważna wiadomość dla rynku – na jego mocy giełdy kryptowalut i inne podmioty operujące w tym sektorze będą klasyfikowane jako instytucje finansowe. Pełne stanowisko BaFin (w języku niemieckim) można znaleźć w podlinkowanym tekście.

Niemiecki BaFin o aktywach cyfrowych

Według niemieckiego regulatora wirtualne waluty to cyfrowa reprezentacja wartości, która nie została wyemitowana, ani zagwarantowana przez żaden bank centralny lub organ publiczny. Cyfrowe aktywa nie muszą być też powiązane z walutą określoną przez prawo, ale są akceptowane jako środek wymiany przez osoby fizyczne lub prawne i mogą być przesyłane, przechowywane i sprzedawane drogą elektroniczną. Tak tłumaczy wycinek stanowiska BaFiN polska organizacja Innovation Finance Technology Institution, która napisała o sprawie na LinkedInie.

Kryptowaluty i szeroko pojęte aktywa cyfrowe stały się przedmiotem wielu debat – także na szczeblu najważniejszych organizacji rządowych. Regulatorzy i nadzorcy podejmują coraz bardziej konkretne kroki, mające na celu wypracowanie przepisów regulujących branżę. Nie inaczej jest w Polsce, ponieważ Komisja Nadzoru Finansowego uwzględniła problematykę aktywów cyfrowych w swojej nowej strategii – Cyfrowej Agendzie Nadzoru.

KNF zamierza skupić się na nowych zjawiskach na rynku finansowym – chodzi między innymi o aktywa cyfrowe, robodoradztwo, czy crowdfunding. Zdaniem Urzędu wyżej wymienione sektory wymagają podjęcia działań wyjaśniających i legislacyjnych lub zajęcia jasnego stanowiska przez organ nadzoru.