Izabela Kozakiewicz rozmawiała z Pawłem Widawskim, podczas konferencji naukowej „Nowe wyzwania regulacyjne i nadzorcze w obszarze innowacji finansowych”. Wydarzenie było organizowane przez UKNF i Centrum Regulacji Usług i Technologii Finansowych WPiA UW, przy z Kołem Naukowym Prawa Bankowego WPiA UW oraz fundacją FinTech Poland. Fintek.pl był partnerem medialnym wydarzenia.

Kierunki regulacji w zakresie innowacji finansowych

Paweł Widawski w rozmowie z Izabelą Kozakiewicz wskazuje na nadchodzące regulacje, które wpłyną na europejski sektor FinTech. Jednym z ważnych obszarów jest cyberbezpieczeństwo, w którym możemy spodziewać się nowego podejścia za sprawą tzw. DORA (Digital Operational Resilience Act).

Rynek nadal dostosowuje się do unijnej dyrektywy PSD2 wprowadzającej otwartą bankowość, a już wkrótce rozpocznie się jej rewizja. Paweł Widawski w nawiązaniu do tego tematu wskazuje, że być może już niedługo będziemy mówić nie tylko o otwartej bankowości, ale o otwartych finansach, albo nawet otwartej ekonomii.

Rozmawiano również o zdecentralizowanych finansach i kryptoaktywach. W tym obszarze wspomniano o nowych regulacjach w postaci rozporządzenia MiCA i tzw. DLT pilot regime.

Co przynoszą zdecentralizowane finanse?

Paweł Widawski mówi także o świecie zdecentralizowanych finansów, który dotyczy fundamentów funkcjonowania rynku finansowego. Jego zdaniem na naszych oczach tworzy się równoległy sektor finansowy, który jest zbudowany zupełnie inaczej niż do tej pory. Co więcej, zdecentralizowane finanse wiążą się z powstaniem metaverse, rynku NFT i Internetu 3.0.

W obszarze innowacji finansowych widoczny jest niski poziom edukacji, zarówno na poziomie sektora finansowego, regulatorów i nadzorców, jak i konsumentów. W związku z tym niezwykle ważne jest budowanie świadomości jak ważnym zagadnieniem są zdecentralizowane finanse.

– Niektóre państwa na świecie już dziś uznają ten obszar za strategiczny, nie tylko z punktu widzenia gospodarczego, ale nawet punktu widzenia geopolitycznego. Państwa, które pierwsze zrozumieją wagę tego zjawiska wygrają wyścig o charakterze już nie tylko gospodarczym, ale i geopolitycznym – mówi Paweł Widawski, prezes fundacji FinTech Poland.

Rozmowa z Pawłem Widawskim jest dostępna na YouTube: