Andrew Ross Sorkin, dziennikarz New York Timesa definiuje FinTech jako zjawisko będące „niemal rewolucją”. FinTech zmienia sposób życia milionów ludzi tak szybko, że czasem nawet nie zdają sobie z tego sprawy. Pamiętasz czasy, gdy stałeś w kolejce po bilet do kasy na dworcu PKP?

Financial Technology

FinTech lub Fintech to sektor gospodarki łączący rozwiązania technologiczne i finansowe, zwykle przy wykorzystaniu Internetu lub innych dostępnych elektronicznych technologii komunikacji. Firmy określane mianem fintechów najczęściej świadczą usługi finansowe przy wykorzystaniu technologii internetowych i odwrotnie – są to także firmy technologiczne, które umożliwiają dostarczanie lub tworzenie nowych usług finansowych – zarówno dla konsumentów jak i innych przedsiębiorstw. Mianem fintechów nazwać można także firmy technologiczne tworzące infrastrukturę dla innych podmiotów rynku finansowego.

Do firm z sektora fintech tzw. firm „fintechowych” zaliczyć można niektóre banki, firmy ubezpieczeniowe (insurtech), instytucje płatnicze (provider płatności), instytucje pożyczkowe (digital lending), sieci afiliacyjne, platformy inwestycyjne, platformy crowfundingowe, firmy wykorzystujące blockchain, firmy gamingowe (gry), firmy dostarczające rozwiązania weryfikacyjne, firmy wykorzystujące sztuczną inteligencję w sprzedaży lub dostarczaniu usług finansowych, firmy zajmujące się analityką danych, kantory internetowe i wiele innych.

World FinTech Report 2017: Where Finance and Technology Collide by Capgemini Group

Czy fintech musi być licencjonowany?

Definicja Fintech jest bardzo rozległa – możesz się z nią zapoznać tutaj. Co do zasady, za przedsiębiorstwo fintechowe uznaje się te, które pośrednio lub bezpośrednio umożliwia dostarczenie konkretnej usługi przy wykorzystaniu bezgotówkowej formy płatności; tworzy nową usługę finansową w oparciu o innowacyjne technologie internetowe.

Czytaj także: KNF powołuje Departament Innowacji Finansowych FinTech

Firma fintechowa nie musi być koniecznie licencjonowana przez nadzór finansowy, ale do większości rodzajów świadczonych usług jest ona niezbędna. Za podmioty fintechowe uznać można tylko profesjonalnie działające przedsiębiorstwa, co wcale nie wyklucza z tego grona start-upów – w praktyce wiele start-upów proponuje innowacyjne rozwiązania właśnie w sektorze fintech. Za największe fintechy w Polsce uznaje się banki – jest to skutkiem dużego zaawansowania technologicznego polskiego sektora bankowego, co jest wyróżnikiem naszego kraju na świecie. W państwach, gdzie infrastruktura sektora consumer finance jest mniej rozwinięta, większą popularnością cieszą się fintechy, które pozwalają na zaspokojenie popytu na usługi finansowe, których z różnych przyczyn  nie może dostarczyć sektor bankowy (np. z powodu długu technologicznegom barier regulacyjnych, braku know-how lub braku kapitału).

Czynniki rozwoju sektora Fintech

Są różne modele rozwoju sektora fintech w danym regionie świata. Czynnikami różnicującymi jest m.in. dostęp do kapitału, technologii, bariery regulacyjne, środowisko prawne, zasoby ludzkie oraz uwarunkowania kulturowe. Pod tym względem sektor fintech nie różni się zbytnio od innych branż np. motoryzacyjnej, która inaczej rozwija się w Indiach a inaczej w USA czy Europie.

Czytaj także: 5 mln Polaków może zmienić bank po PSD2

W największym skrócie do głównych czynników warunkujących rozwój sektora fintech należy zaliczyć: dostęp do sieci internet i zaawansowanie technologii komunikacyjnych, środowisko prawne i regulacyjne, popyt potencjalny i realny na usługi finansowe.

Na jakość rozwoju duży wpływ ma także administracja państwowa. Usługi administracji publicznej oparte o rozwiązania internetowe dające możliwość prostego, pewnego i niskokosztowego realizowania czynności prawno-administracyjnych są niezbędne do tworzenia ekosystemu umożliwiającego tworzenie nowych usług – nie tylko fintechowych. W przypadku administracji publicznej obok sektora fintech równolegle i harmonijnie powinien rozwijać się tzw. RegTech (regulation technology), czyli rozwiązania e-administracji obniżające koszty i uciążliwość nadzoru bądź kontroli nad przedsiębiorstwami z danej branży (obecnie o regtechu mówi się głównie w kontekście fintechów operujących na rynku kapitałowym).

Ile wart jest sektor fintech?

W zależności od przyjętej metody wartości mogą się bardzo różnić. Statyczne ujęcie jest bardzo trudne ze względu na dużą dynamikę zmian. Jedna inwestycja funduszu może zwiększyć wycenę spółki z sektora Fintech do dziesiątek miliardów złotych, chociaż nie osiągnęła ona jeszcze nawet poziomu rentowności. Dla uproszczenia, wartość sektora Fintech z uwagi na technologiczną ścieżkę rozwoju podmiotów rynku finansowego dąży do zrównania się z wartością rynku finansowego ogółem. 

W Polsce sektor Fintech bez sektora bankowego i e-commerce wart jest ok. 4 mld euro (koniec 2016 roku) – jest to często podawana wartość, ale równie dobrze można podawać wartość samochodu bez silnika i kół.

Czytaj także: Temat Fintech lepszy niż: „Korona Królów”

Dlaczego warto czytać Fintek.pl?

Fintech to bardzo rozległy temat z wieloma specjalizacjami dla sporej liczby zawodów – od programistów i prawników po nauczycieli i lekarzy.  Chcemy Państwu przybliżyć te materię w prosty i zrozumiały sposób, dlatego w portalu Fintek.pl publikujemy najciekawsze artykuły dotyczące sektora fintech i branż pokrewnych mających wpływ lub stanowiących inspirację do tworzenia nowych rozwiązań łączących finanse i technologie. Ponadto znajdziesz tutaj praktyczne informacje dotyczące regulacji prawnych, technologii blockchain, możliwościach inwestycyjnych, a także pozyskania kapitału na rozwój. Jest to serwis zarówno dla startupowca szukającego wsparcia, jak i inwestora poszukującego okazji do inwestycji. Publikujemy także artykuły i poradniki dotyczące nowinek technologicznych. Znajdziesz tu także raporty branżowe, felietony i inne przydatne materiały.

Jeśli chcesz być na bieżąco to zapisz się na nasz newsletter.