Partner serwisuVisa dla biznesu

KNF


Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) to główny urząd nadzorczy dla sektora finansowego w Polsce. KNF nadzoruje sektor bankowy, ubezpieczeniowy, inwestycyjny oraz płatniczy. Celem nadzoru jest ochrona depozytów Polaków. KNF prowadzi rejestr krajowych instytucji płatniczych, małych instytucji płatniczych, instytucji pożyczkowych. KNF wydaje także rekomednacje dla sektora finansowego np. rekomendacje dotyczące polityki kredytowej banków. Urząd słynie z tzw. listy ostrzeżeń KNF, na którą wpisywane są firmy i osoby prowadzące działalność niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Jedną z inicjatyw KNF jest piaskownica regulacyjna dla fintechów. Przewodniczącym KNF jest dr hab. Jacek Jastrzębski.
Zysk netto banków wzrósł o prawie 90%. Najnowsze dane KNF
16 sierpnia 2021, 11:41

Na koniec czerwca 2021 zysk netto banków wyniósł 6,1 mld PLN i był o 2,9 mld zł większy niż rok wcześniej.

Nowe podmioty wpisane na listę ostrzeżeń KNF
10 sierpnia 2021, 11:24

We wtorek, 10 sierpnia 2021 roku na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisano cztery nowe podmioty.

Lista ostrzeżeń KNF powiększa się o kolejne podmioty
3 sierpnia 2021, 11:42

Znalazły się na niej między innymi spółki Dawid Zbiżek "E-Prepaid" oraz Wellbe NB Alliance LLC.

Spółka GlobalMaxis na liście ostrzeżeń publicznych KNF
27 lipca 2021, 12:07

Powodem wpisania firmy na listę ostrzeżeń publicznych jest prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia.

Proaktywna działalność, cyfryzacja rynku finansowego i ESG. KNF prezentuje nową strategię
21 lipca 2021, 15:19

W dokumencie nadzorca zwraca uwagę na wyzwania dla rynku finansowego i przedstawia główne cele strategiczne.