Partner serwisuVisa dla biznesu

KNF


Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) to główny urząd nadzorczy dla sektora finansowego w Polsce. KNF nadzoruje sektor bankowy, ubezpieczeniowy, inwestycyjny oraz płatniczy. Celem nadzoru jest ochrona depozytów Polaków. KNF prowadzi rejestr krajowych instytucji płatniczych, małych instytucji płatniczych, instytucji pożyczkowych. KNF wydaje także rekomednacje dla sektora finansowego np. rekomendacje dotyczące polityki kredytowej banków. Urząd słynie z tzw. listy ostrzeżeń KNF, na którą wpisywane są firmy i osoby prowadzące działalność niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Jedną z inicjatyw KNF jest piaskownica regulacyjna dla fintechów. Przewodniczącym KNF jest dr hab. Jacek Jastrzębski.
UKNF nawiązał współpracę z uczelniami ze Śląska
9 lipca 2021, 21:29

UKNF zawarł porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Politechniką Śląską oraz Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

Binance na cenzurowanym. KNF zwraca uwagę, że inni ostrzegają
7 lipca 2021, 16:59

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował komunikat dotyczący ostrzeżeń wydanych wobec Binance przez kilka organów nadzorujących rynek finansowy.

Kolejny fintech z licencją AISP od KNF
18 czerwca 2021, 14:01

Firma Comarch Finance Connect uzyskała wpis do rejestru AISP prowadzonego przez UKNF. Znajdują się w nim fintechy świadczące wyłącznie usługę dostępu do rachunku.

Problematyka dostępu do rachunku bankowego dla dostawców usług płatniczych [Webinar]
16 czerwca 2021, 14:50

W trakcie kolejnego webinaru z cyklu SuperVision FinTech Talks zaproszeni goście rozmawiali m.in. na temat stosowania przez banki kwestionariusza ankietowego w relacjach z fintechami.

KIR otrzymuje licencję krajowej instytucji płatniczej od KNF
28 maja 2021, 16:17

Dzięki licencji KIR będzie mógł świadczyć m.in. usługi inicjowania płatności w ramach otwartej bankowości.