Digital lending to jeden z najdynamiczniej rozwijających się segmentów rynku finansowego. Wraz z rozwojem innowacji cyfrowych na rynku kredytu konsumenckiego pojawił się szereg usług, które coraz lepiej odpowiadają na potrzeby konsumentów, a także przedsiębiorców. Lendtech stał się zatem jednym z kluczowych obszarów sektora fintech.

W trakcie Kongresu Lendtech omawiane będą następujące obszary tematyczne:

  • Lendtech – ewolucja sektora digital lending. Miejsce digital lending w sektorze fintech. Polska na tle innych krajów. Komplementarność usług finansowych w kolejnej dekadzie.
  • Wyzwania technologiczne w praktyce. Kredyt konsumencki w gospodarce 4.0.
  • Aspekty prawne w świecie nowoczesnych technologii. Cyberbezpieczeństwo, wymiana informacji i cyfrowa tożsamość.
  • Współczesny konsument. Wpływ trendów ekonomicznych i społecznych na ofertę produktową, customer i user experience.
  • Pozyskiwanie wartościowych pracowników i partnerów. Jak być atrakcyjnym pracodawcą i kontrahentem.
  • Marketing i branding. Jak pozyskiwać klientów w sieci i budować lojalność wobec marki.

Więcej informacji na stronie Kongresu Lendtech.