Partner serwisuVisa dla biznesu

Start up


Startupy to nowe przedsiębiorstwa najczęściej działające w obszarze wysokich technologii. Ich definicja jest bardzo szeroka. Co to jest startup? Czasem to określenie używane jest w stosunku do jednoosobowych działalności gospodarczych z kilkoma pracownikami, ale równie często termin ten odnosi się do relatywnie nowych, ale szybko rosnących dużych firm technologicznych, które już odnotowują spore przychody. Z tego względu miano startupu bardziej odnosi się do kultury wewnątrz organizacji (nowoczesność, otwartość) niż cech finansowych firmy (liczba pracowników, forma prawna, przychody, zyski, straty). Zwykle startupy tworzone są przez osoby młode, cechuje je elastyczność w działaniu i nastawienie na szybkie zdobywanie rynku. Kluczową barierą do rozwoju jest brak kapitału i umiejętności zarządzania.
QNA Technology uzyskał 9,3 mln zł na rozwój kwantowych wyświetlaczy
May 26, 2021, 3:28 PM

Realizowany przez wrocławską spółkę QNA Technology projekt PureBlue.dots otrzymał dofinansowanie w wysokości 6,2 mln zł od NCBiR.

PKN Orlen tworzy akcelerator dla startupów
January 22, 2021, 12:27 PM

Koncern poszukuje partnera posiadającego międzynarodowe doświadczenie i sieć kontaktów w ekosystemie startupów.

Polskie innowacje nagrodzone w konkursie PARP i NCBR
March 4, 2020, 2:08 PM

Wśród laureatów konkursu „Polski Produkt Przyszłości” organizowanego przez PARP i NCBR są projekty z obszaru medycyny, chemii, elektroniki czy biotechnologii.